Naujienos Dar dviem AB „Šiaulių energija“ šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektams skirta ES parama

Dar dviem AB „Šiaulių energija“ šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektams skirta ES parama

2019.07.24

Praeitą savaitę Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu dviem AB „Šiaulių energija“ šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektams skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas. Šiuo metu Šiaulių mieste bendrovė su ES Sanglaudos fondo parama vykdo keturis šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektus, dar penkis tokius projektus įgyvendina savo lėšomis.

Šių metų vasarį Energetikos ministerija ir ES paramos projektus administruojanti Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė III kvietimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, kuriame numatoma Lietuvos Respublikos šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijai skirti dar 20 mln. eurų ES paramos lėšų.

AB „Šiaulių energija“, siekdama pasinaudoti ES parama rekonstruojant senus, susidėvėjusius Šiaulių miesto šilumos perdavimo tinklus ir sumažinti rekonstravimo kaštų įtaką šilumos kainai, pateikė paraiškas dar dviem investicijų projektams Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos perdavimo tinklų rekonstravimui.

Numatyti rekonstruoti šilumos tiekimo vamzdynai yra požeminiai, pakloti nepraeinamuose gelžbetonio kanaluose ir izoliuoti stiklo vatos šilumos izoliacija su aptinkuota ar stiklo ruberoido išorine danga.Visi šie vamzdynai, eksploatuojami 30–50 metų ir labai susidėvėję, todėl dažnai remontuojami, keičiant atskiras atkarpas. Taip pat atlikus hidraulinį modeliavimą, kai kurie šių vamzdynų tampa per didelio diametro ir neracionalios konfigūracijos. Kadangi paprastasis remontas nepagerina trasų kokybinių parametrų ir bendro tarnavimo laiko, nuspręsta rekonstruoti šiuos tinklus, keičiant bekanaliais vamzdžiais su pramonine poliuretano izoliacija ir gedimų diagnostikos sistema, kartu optimizuojant jų diametrus ir konfigūraciją. Kartu su šių vamzdynų rekonstravimu rekonstruojami ir įvadai iki pat vartotojų šilumos punktų bei demontuojami ir panaikinami seni nebeeksploatuojami vamzdynai.

Gavus ES struktūrinių fondų paramą, bendrovė įgyvendins šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbus Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. ir Korsako g.–Gegužių g. kvartaluose, Šiauliuose. Šilumos nuostolių sumažėjimas dėl projektuose numatytų šilumos perdavimo tinklų dalies rekonstravimo  bus patikslintas parengus techninį projektą ir patikslinus optimizuoto tinklo ilgius bei diametrus. Projektų išlaidos ir paramos suma bus patikslinti atlikus viešuosius pirkimus. Projektai bus įgyvendinami 2019–2021 metais.

MODERNIZAVIMAS: Keičiant senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, didėja šilumos perdavimo saugumas ir patikimumas. Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ su ES parama įgyvendina keturis šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektus.

« Atgal