Naujienos AB „Šiaulių energija“ akredituota chemijos laboratorija garantuoja savo tyrimų patikimumą

AB „Šiaulių energija“ akredituota chemijos laboratorija garantuoja savo tyrimų patikimumą

2019.09.04

Iki praeitų metų AB „Šiaulių energija“ buvo vienintelė, o šiuo metu yra viena iš dviejų tarp beveik 50-ties Valstybinės energetikos reguliavimo komisijos skelbiamų Lietuvos šilumos tiekėjų turinti reikalavimus atitinkančią ir Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) akredituotą chemijos laboratoriją.

Šioje laboratorijoje nustatoma biokuro kokybė, kas yra labai svarbu, žinant, kad šiuo metu biokuras AB „Šiaulių energija“ kuro struktūroje sudaro apie 70 proc. Bendrovei įgyvendinus termofikacinės elektrinės ir biokuro katilinės projektus ir pradėjus savo kuro struktūroje naudoti biokurą, šilumos kaina vartotojams sumažėjo beveik 27 proc.

Bendrovės chemijos laboratorija viena pirmųjų Lietuvoje įdiegė programinę įrangą, kuri užtikrina reikalavimus, keliamus sistemos techniniams įrašams, duomenų kontrolei, informacijos ir rizikos valdymui. Šios įrangos dėka išvengiama neatitikčių ir užtikrinamas gautas rezultatas. Ji padeda išvengti galimų klaidų, nes iš svarstyklių ir kalorimetrų gaunami duomenys betarpiškai siunčiami į kompiuterį, kur informacija apdorojama ir automatiškai pateikiamas rezultatas.

Kaip vyksta kietojo biokuro tyrimo procesas?

Iš kiekvienos transporto priemonės, atvežančios į bendrovę biokurą, imami jo mėginiai drėgmei nustatyti. Tam AB „Šiaulių energija“ chemijos laboratorijos laborantė mėginius talpina į džiovinimo spintas ir juose kuras džiovinamas prie 105 0 C iki pastovaus svorio apie 16 –18 val. Po džiovinimo formuojamas kiekvieno tiekėjo pagal konkrečią sutartį gautas paros jungtinis ėminys (partija).

Suformuoti biokuro ėminiai susmulkinami iki mažiau nei 1 mm dydžio dalelių ir pateikiami šilumingumo ir pelenų kiekiui nustatymui.

Šilumingumo tyrimas atliekamas šilumos kalorimetre. Iš partijos atsveriamas analizei reikalingas biokuro kiekis. Iš jo preso pagalba suformuojama granulė ir patalpinama į kalorimetrinę bombą, kuri užpildoma dideliu slėgiu deguonies. Bomboje degdamas kuras išskirią šilumą, kurią kalorimetras išmatuoja ir pateikia rezultatą. Iš kalorimetro visi gauti duomenys patenka į laboratorinio modulio programinę įrangą. Pelenų kiekio nustatymo tyrimas atliekamas ėminį sudeginant krosnyje  550 0 C temperatūroje, griežtai kontroliuojamomis trukmės, ėminio masės ir įrangos sąlygomis.

Po kuro sudeginimo lėkštelė su pelenas sveriama analitinėmis svarstyklėmis, iš kurių gautas svoris betarpiškai siunčiamas į kompiuterį.

Bendrovės chemijos laboratorija užtikrina savo tyrimų patikimumą, lygindama rezultatus su kitų laboratorijų rezultatais. Nuo 2012 metų, beveik kasmet ji dalyvauja tarptautiniuose akredituotų organizatorių (Suomijos aplinkos instituto – mokslinių tyrimų instituto ir vyriausybinės agentūros prie Aplinkos ministerijos, o taip pat Vokietijos Tarptautinės kvalifikacijos tikrinimo agentūros) tarplaboratoriniuose palyginimuose. Juose kartu su šiauliečiais dalyvauja vos viena-kita akredituota laboratorija iš Lietuvos, daugiausia tai – kitų Europos valstybių, tokių kaip Belgijos, Kroatijos, Estijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos laboratorijos, taip pat Pietų Korėjos laboratorija. Šių tarptautinių palyginamų bandymų programos tikslas – įrodyti, kad laboratorijos rezultatai yra tikslūs ir patikimi. Visų AB „Šiaulių energija“ chemijos laboratorijos tarptautinių palyginamųjų tyrimų rezultatai – tikslūs, o tai yra svarbus laboratorijos kompetencijos įrodymas ir nepriklausomos veiklos rezultatyvumo patvirtinimas.

« Atgal