Naudinga informacija Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką yra šie :

1. Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašas

2. LR Viešojo administravimo įstatymas

3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Minėtus teisės aktus galite rasti čia