Kaip taupyti šilumą 2017 metais įgyvendintos vartotojų švietimo priemonės

2017 metais įgyvendintos vartotojų švietimo priemonės

1. AB „Šiaulių energija“ internetinėje svetainėje buvo sukurta atskira skiltis, pavadinimu „Kaip taupyti šilumą“ , matoma pagrindiniame  svetainės lange. Vartotojams pateikta informacija suskaidyta, kad būtų lengviau įsimenamos pagrindinės šilumos energijos taupymo galimybės. Kiekvienoje skilties dalyje informacija apie taupymą yra išplečiama pagal dalies temą.

2. AB „Šiaulių energija“ vartotojams siunčiamose sąskaitose už 2017 m. lapkričio mėnesį buvo pateikta informacija apie veiksnius, lemiančius butų (patalpų) šildymui suvartojamą šilumos kiekį . Taip pat pateiktas šilumos kiekio butų (patalpų) šildymui palyginimas trijose pastatų grupėse: atnaujinti (modernizuoti) namai, suvartojantys vidutinį šilumos kiekį, neatnaujinti namai ir senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Pavaizduotas šilumos poreikio grafikas už tą patį atsiskaitymo laikotarpį pagal anksčiau išvardintas namų grupes.