Kaip taupyti šilumą

Kaip taupyti šilumą

   AB „Šiaulių energija“ su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Vykdydama šį susitarimą AB „Šiaulių energija“ savo internetinėje svetainėje sukūrė rubriką „Kaip taupyti šilumą“, kurioje informuoja savo klientus apie galimybes mažinti šilumos energijos vartojimą. Taip pat čia bus skelbiama apie įvykdytas ir planuojamas švietimo ir konsultavimo priemones.