Kaina Šilumos energijos ir karšto vandens kaina Šilumos energijos ir karšto vandens mokėjimų apskaičiavimo tvarka

Šilumos energijos ir karšto vandens mokėjimų apskaičiavimo tvarka

1. Mokėjimas už šilumos energiją gyventojams

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: butui priskirti šilumos kiekiai (patalpų šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui) dauginami iš šilumos energijos kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 9%). 

2. Mokėjimas už šilumos energiją kitiems vartotojams (juridiniams asmenims): 

2.1. Daugiabučiuose namuose 

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: patalpai priskirti šilumos kiekiai (patalpų šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui) dauginami iš šilumos energijos kainos pridedant nustatytą pridėtinės vertės mokestį (PVM – 21%). 

2.2. Nedaugiabučiuose namuose:

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: šilumos kiekis (išmatuotas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu) dauginamas iš šilumos energijos kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 21%); prie priskaičiuotos sumos pridedama šilumos pardavimo kaina prie jos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 21%). 

3 . Mokėjimas už karštą vandenį  gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: deklaruotas karšto vandens kiekis dauginamas iš karšto vandens kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 9 %).

4. Mokėjimas už karštą vandenį  kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: deklaruotas karšto vandens kiekis dauginamas iš karšto vandens kainos  pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM –21%).

« Atgal