Gyventojams Sutartys Ko reikia, norint Sutartį pasirašyti elektroniniu parašu

Ko reikia, norint Sutartį pasirašyti elektroniniu parašu

Sutartį elektroniniu parašu gali pasirašyti vartotojas, turintis mobilųjį elektroninį parašą arba kriptografinę USB laikmeną.

Vartotojas, paprašęs Sutartį pasirašyti elektroniniu parašu, turi mokėjimo sąskaitoje nurodytu AB "Šiaulių energija" elektroniniu pašto adresu pateikti:

1. Buto, dėl kuriam teikiamų paslaugų ketinama pasirašyti Sutartis, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto išrašą.

2. Sutarčiai sudaryti reikalingus duomenis:

1) Buto adresas.

2) Buto savininko vardas ir pavardė (ir/arba buto savininko notaro patvirtinto įgalioto asmens vardas, pavardė).

3) Savininko arba įgalioto asmens telefono numeris.

4) Savininko arba įgalioto asmens elektroninio pašto adresas.

5) Bute deklaruotų asmenų skaičius.

6) Bute faktiškai gyvenančių asmenų skaičius.

<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Sutartį elektroniniu parašu gali pasirašyti vartotojas, turintis mobilųjį elektroninį parašą arba kriptografinę USB laikmeną.</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Vartotojas paprašęs Sutartį pasirašyti elektroniniu parašu, turi mokėjimo sąskaitoje nurodytu AB „Šiaulių energija“ elektroninio pašto adresu, pateikti:</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">1. Buto, dėl kuriam tiekiamų paslaugų ketinama pasirašyti Sutartis, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto išrašą.</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">2. Sutarčiai sudaryti reikalingus duomenis : </span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">1)<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>Buto adresas.</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">2)<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>Buto savininko vardas ir pavardė (ir/arba buto savininko notaro patvirtinto įgalioto asmens vardas, pavardė).</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">3)<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>Savininko arba įgalioto asmens telefono numeris.</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">4)<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>Savininko arba įgalioto asmens elektroninio pašto adresas.</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">5)<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>Bute deklaruotų asmenų skaičius.</span>
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">6)<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>Bute faktiškai gyvenančių asmenų skaičius.</span>