Gyventojams Sutartys Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį karšto vandens tiekėjas AB „Šiaulių energija“ pasirašo su buitiniais karšto vandens vartotojais (gyventojais), taip pat su juridiniais asmenimis, kurių patalpos yra daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Su buitiniais vartotojais sutartys sudaromos AB „Šiaulių energija“ Realizavimo skyriuje, Vartotojų priimamajame adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, I aukšte. Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti tokius pat dokumentus, kaip ir sudarant Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, o taip pat informuoti apie bute gyvenančių žmonių skaičių.

Su juridiniais vartotojais sutartys sudaromos Realizavimo skyriuje, 213 kabinete adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, II aukšte. Atvykstant reikia turėti tokius pat duomenis, kaip ir sudarant Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, o taip pat informuoti apie patalpose dirbančių asmenų skaičių.

Kol nepasirašyta Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priedas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297).