Gyventojams Šilumos įrenginių pertvarkymas, atjungimas ir prijungimas prie šilumos perdavimo tinklų