Kompensacijos

Mažas pajamas gaunančios šeimos ar vieni gyvenantys asmenys turi teisę gauti kompensaciją mokesčiams už buto šildymą ir karštą vandenį:

1. Kai buto plotas ir šilumos sąnaudos jam šildyti yra ne didesni nei nustatyti normatyvai, yra kompensuojama mokėjimo dalis už šildymą, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų. Priskaičiuota suma už plotą ir (ar) šilumos sąnaudas, viršijančias nustatytus normatyvus, yra nekompensuojama.

2. Kai suvartoto karšto vandens kiekis, šilumos sąnaudos jam ruošti bei šilumos energijos kiekis vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacija) ne didesni nei nustatyti normatyvai, yra kompensuojama mokėjimo dalis už karštą vandenį ir šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti, viršijanti 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų.

Daugiau informacijos dėl komensavimo tvarkos galima sužinoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, adresu Vytauto g. 147, tel. (8 41) 526495, (8 41) 383443 ir Aido g. 10A, tel. (8 41) 552909, (8 41) 415850, Šiauliuose.