Gyventojams Karšto vandens apskaitos prietaisai

Karšto vandens apskaitos prietaisai

Priežiūros tarifai, kaina, struktūra

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. , 2015 m. liepos 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, „Dėl AB "Šiaulių energija" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ Nr. T-211, nustatyta:

1. AB "Šiaulių energija" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis mechaniniams atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams, – 0,58 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM).

2. AB "Šiaulių energija" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis elektroniniams atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams su nuotolinio nuskaitymo galimybe, – 1,37 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM).

AB "Šiaulių energija" iniciatyva, nuo 2017 m. liepos 1 d. , 2017 m. gegužės 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-211 "Dėl AB "Šiaulių energija" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo" pakeitimo“ Nr. T-188, nustatyta:

AB "Šiaulių energija" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis elektroniniams atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams su nuotolinio nuskaitymo galimybe mažinamas ir sudarys 1,03 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM).