Apie bendrovę Bendrovės veikla Gamtinių dujų tiekimas

Gamtinių dujų tiekimas

Bendrovei 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. O3-678 išduota gamtinių dujų licencija L2-30 (GDT), suteikianti teisę verstis gamtinių dujų tiekimo veikla.

Licencijos galiojimas sustabdytas VKEKK 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. O3E-370.

Bendrovė neturi viešai skelbtinos informacijos, kurią privalėtų skelbti pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3‑761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kadangi gamtinių dujų tiekėjo veiklos nevykdo.