Skelbimai Informacija apie priimtą poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Informacija apie priimtą poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

2016.02.09

INFORMACIJA apie biokuro katilinės (iki 20 MW) statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai, tel. (8 41) 591 200; faks. (8 41) 540 307; el. p. info@senergija.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Biokuro katilinės (iki 20 MW) statyba (Pramonės g. 10, Šiauliai).

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pietinė katilinė, Pramonės g. 10, Šiaulių miestas, Šiaulių apskritis.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra 2016-02-08 raštu Nr. (28.6)-A4-1254 priėmė atrankos išvadą, kad AB „Šiaulių energija“ planuojamai ūkinei veiklai – biokuro katilinės (iki 20 MW) statyba Pramonės g. 10, Šiaulių miesto savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:  išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo  paskelbimo AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, Šiauliai, tel. (8 41) 591 200.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: pasiūlymus persvarstyti priimtą atrankos išvadą galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriui, M.K.Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. (8 41) 596 415.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, M.K.Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. (8 41) 596 415 ir AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai, tel. (8 41) 591 200.

« Atgal