Skelbimai Gyventojų dėmesiui - Statybininkų g. 5-100 Šiauliuose bus taikomas karšto vandens normatyvas

Gyventojų dėmesiui - Statybininkų g. 5-100 Šiauliuose bus taikomas karšto vandens normatyvas

2014.06.10

Informuojame, kad AB „Šiaulių energija“ pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T-208Dėl karšto vandens tiekimo organizavimonuo 2009 m. kovo 1 d. yra karšto vandens tiekėja daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojams.

AB „Šiaulių energija“, siekdama užtikrinti ir pateikti teisingus suvartoto karšto vandens ir šilumos kiekio paskaičiavimus vartotojams, vykdo planines karšto vandens skaitiklių patikras daugiabučiuose namuose.

Informuojame, kad neįleidimo atvejui įforminti, vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 236 punktu, buvo sudaryta Komisija iš valdytojo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų. Komisija konstatavo neįsileidimo faktą šiam daugiabučio namo butui:

Statybininkų g. 5-100, Šiauliai.

Minėtam butui suvartotas karšto vandens kiekis bus nustatomas, taikant 2009 m. kovo 10 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-26 (Žin., 2009, Nr. 28-1133) patvirtintoje Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikoje nustatytą karšto vandens suvartojimo normatyvą (92 l/parai žmogui).

 

                                                                                                                                          AB „Šiaulių energija“ administracija

« Atgal