Skelbimai Daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojų ir daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų (administratorių) dėmesiui!

Daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojų ir daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų (administratorių) dėmesiui!

2015.03.26

 Dėl šilumos paskirstymo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, jei juose yra butų, kurių šildymo prietaisai yra atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

      2014 m. lapkričio 20 d. buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnis. Šiuo pakeitimu buvo nustatyta, kad daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui neskaičiuojamas mokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas. Atsižvelgdama į šį pakeitimą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija) pakeitė ir papildė šilumos paskirstymo metodus, kuriuose nustatyta šilumos paskirstymo tvarka daugiabučiuose namuose, kurių dalyje butų šildymo prietaisai atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

      Daugumoje šių namų šilumos energija, suvartota šildymui, šiuo metu paskirstoma vadovaujantis  Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (patvirtintas 2005-07-22 Komisijos sprendimu Nr. O3-41). 2015 m. kovo 4 d. šis metodas buvo pakeistas, pakeičiant jo pavadinimą į Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5 išdėstant nauja redakcija. Esminiai šio metodo pakeitimai yra šie:

      1) atsiranda sąvoka šilumos kiekis bendrosioms reikmėms. Šis kiekis susideda iš šilumos, suvartojamos pastato bendrojo naudojimo patalpose jų šildymui, ir šilumos kiekio, kuris suvartojamas pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojų butų;

      2) pakeistas šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymas (koeficiento dydis nebepriklausys nuo laiptinių skaičiaus). Kol vartotojai nepasirenka kito šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento, nustatyto pagal energijos vartojimo audito duomenis, taikomi šie koeficientai:

  • Kai pastato bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai koeficientas - 0,18 (18 proc.)
  • Kai pastato bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sistemos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų koeficientas – 0,10 (10 proc.)

      Svarbu žinoti, kad iki 2013 m. vasario 15 d. LR Civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka daugiabučio gyvenamojo namo vartotojų pasirinkti šilumos kiekio dalies bendrojo naudojimo patalpų  šildymui koeficientai lieka galioti, kol vartotojai aukščiau minėta sprendimų priėmimo tvarka nenuspręs kitaip.

      Informuojame, kad AB „Šiaulių energija“ skirstydama šilumos energiją šildymui, suvartotą per 2015 m. balandžio ir vėlesnius mėnesius,  daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kuriuose taikomas Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5 (kai yra butų, kurių šildymo prietaisai teisėtai atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, ar nebuvo prijungti prie jos), šilumos kiekį suvartotą bendrosioms reikmėms apskaičiuos taikydama 18 proc.  šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientą , iki daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai (administratoriai) pateiks turimą informaciją apie jų administruojamus daugiabučius namus, kuriuose bendrojo naudojimo patalpose pagal namo šildymo sistemos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų ar jie buvo teisėtai atjungti.

                                                                                      

                                                                                       AB „Šiaulių energija“

« Atgal