Kaina Šilumos kainos dedamosios

Šilumos kainos dedamosios

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu T-277 . Bazinė šilumos kaina nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 .

Nuo 2014 m. spalio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu T-234 ir suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. O3-790 .

Nuo 2013 m. spalio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu T-173 ir suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-369 .

AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 03-208 .